Roleta zewnętrzna

UWAGA! W okresie zimowym może nastąpić oblodzenie i przymarznięcie pancerza do podłoża. Próba otworzenia w takiej sytuacji rolety może doprowadzić do rozerwania pancerza (zwłaszcza przy napędzie elektrycznym). W przypadku stwierdzenia oblodzenia rolety należy delikatnie skruszyć lód lub poczekać na jego stopnienie.

KONSERWACJA: rolety polega na okresowym czyszczeniu z kurzu i pyłu, który może powodować uszkodzenia lakieru. Roletę należy czyścić miękką szmatką przy pomocy łagodnych środków myjących. Nie wolno stosować środków żrących lub rysujących powierzchnię. Zwracać uwagę aby w kanał prowadnic do skrzynki nie dostały się żadne przedmioty mogące spowodować zacięcie się pancerza  rolety. Uszczelki szczotkowe w prowadnicach powinny być miękkie bez kurzu i elementów utrudniających poruszanie się pancerza.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 

  • Nie dopuścić do całkowitego wciągnięcia pancerza do skrzynki rolety,
  • Nie dopuścić do przewinięcia pancerza na rurze nawojowej rolety podczas opuszczania,
  • Należy zwrócić uwagę aby podczas opuszczania pancerz rolety nie natrafił na żadną przeszkodę,
  • Podczas użytkowania rolety zwracać uwagę na stan taśmy, linki i zwijacza. Ich uszkodzenie może spowodować samoczynne opadnięcie pancerza i uszkodzenie elementów rolety,
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jej działaniu należy zaprzestać jej użytkowania i wezwać serwis. Użytkowanie niesprawnej lub uszkodzonej rolety może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika,
  • Wszelkie prace związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych części rolety może wykonać tylko przeszkolona osoba. Samodzielne próby naprawy  rolety mogą skutkować utratą gwarancji,
  • Emisja hałasu przez roletę nie jest znaczącym zagrożeniem. Poziom emisji ciśnienia akustycznego jest niższy lub równy  70 dB.

 

Liczby nie kłamią?

Przy zamkniętej rolecie w starym budownictwie  utrata energii maleje nawet do 40%. Przez zastosowanie rolet w nowo powstałych budynkach gdzie poziom utraty jest niski, możemy go poprawić nawet o około 25%.

Wartości przepływu ciepła z roletą i bez rolety zewnętrznej. Korzyści wynikające

z jej zastosowania. Wartość przepływu ciepła w W/m2K
Okno UF 1,1 1,4 1,7 3,0
Okno + Roleta zewnętrzna UWS 0,9 1,1 1,3 1,9
Poprawa 18% 21% 24% 37%

Obliczenie wg Niemieckiej Normy Przemysłowej DIN EN ISO 10077-1:2000-11 i DIN EN 13125:2001-10; Klasa szczelności 5